Váš košík

Hľadať titul

Pripravujeme

Zábavné hlavolamy 2

Nové vydanie obľúbených Zábavných hlavolamov sa vracia už čoskoro!

Knižný klub

Novinky

Nechcete premeškať naše súťaže? Máte záujem o informácie o novinkách? Tu sa môžete prihlásiť:

Náš tip

V dome (Le Roy, Philip)
Bežná cena: 14,49 €
Cena pre členov klubu: 12,99 €

Kategórie

Obchodné podmienky - Vydavateľstvo ARKUS

Obchodné podmienky internetového kníhkupectva www.vydarkus.eu

1. Ako objednávať?


V našom internetovom kníhkupectve si môžete objednávať niekoľkými spôsobmi:
- prostredníctvom nákupného košíka,
- emailom na adresu: vydarkus@vydarkus.eu. V objednávke uveďte, prosím, presný názov knihy, ktorú si chcete objednať, počet objedávaných kusov, Vašu presnú poštovú adresu, prípadne aj telefónne číslo,
- poštou, objednávku zašlite, prosím, na adresu: Vydavateľstvo Arkus, Komenského 934/52, 905 01 Senica, - telefonicky na čísle: 034/3975967

2. Povinnosti predávajúceho:


Zodpovedáme za:
- druh a množstvo kníh v zásielke za cenu, platnú v čase objednávania,
- balenie kníh, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

- oneskorené dodanie kníh, ktoré zavinila pošta,
- oneskorené dodanie kníh zavinené nesprávne udanou adresou,
- poškodenie zásielky zavinené poštou.

3. Povinnosti kupujúceho:


Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednané knihy, skontrolovať ich a v prípade akýchkoľvek nedostatkov nám ich bez zbytočného meškania oznámiť,
- zaplatiť za knihy kúpnu cenu platnú v čase vyexpedovania zásielky. Ak si kupujúci objednanú zásielku neprevezme, predávajúci má právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody. Ak si kupujúci zásielku neprevezme pri prvom doručení a žiada opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého i opakovaného doručenia.

4. Ceny kníh:


V našom internetovom obchode ponúkame knihy s cenami, ktoré sú znížené o bežné zľavy, resp. o zľavy v rámci mimoriadnych akcií (sekcia Akcie). Všetky ceny sú platné ku dňu objednávky.

5. Dodacie podmienky:


Objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Ak niektorý z objednaných titulov nemáme, pošleme len ostatné, pričom Vás na túto skutočnosť vopred upozorníme e-mailom, resp. telefonicky.

6. Termín dodania:

Objednávky vybavujeme do jedného až dvanástich pracovných dní od prijatia objednávky. V tomnto termíne objednávku vybavíme a odovzdáme na poštovú prepravu. K tomuto času teda treba pridať lehotu, počas ktorej zásielku doručí Slovenská pošta.

7. Spôsob dodania kníh:


Knihy zasielame poštou na adresu objednávateľa na území Slovenskej republiky formou dobierky. To znamená, že zásielku zaplatíte pri preberaní poštovému doručovateľovi, resp. priamo na pošte.

Knihy môžete zaplatiť i vopred formou tzv.predfaktúry. Keď tento spôsob platby uvediete v objednávkovom formulári a uvediete i Vašu e-mailovú adresu, pošleme Vám e-mailom predfaktúru so sumou, ktorú treba uhradiť. Keď bude táto suma pripísaná na náš účet, objednané tituly Vám zašleme formou doporučenej zásielky (pri hmotnosti do 1 kg), resp. ako balík (pri hmotnosti nad 1 kg).

8. Storno internetovej objednávky


Ak chcete stornovať svoju internetovú objednávku, požiadajte o to čo najskôr e-mailom na adrese vydarkus@vydarkus.eu, alebo telefonicky na čísle telefónu: 034/3975967. V správe uveďte zoznam titulov, ktoré ste si objednali, resp. e-mailovú adresu, z ktorej ste objednávku odoslali a Vaše meno a priezvisko. Na základe Vašej požiadavky zistíme, či sa dá objednávka ešte zrušiť, alebo sme Vám ju už vyexpedovali.

9. Registrácia a ochrana osobných údajov

Keďže Vám chceme ponúknuť kvalitné služby, potrebuje poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a ubezpečujeme Vás, že ich neposkytneme tretím osobám, rovnako ako im neposkytneme informácie o Vašich nákupoch. Podrobnejsie si o ochrane osobných údajov a o tom, na čo máte v tejto súvislosti právo, môžete prečítať v sekcii Ochrana osobných údajov.

10. Reklamácie


Skôr než zásielku na pošte prevezmete a zaplatíte, starostlivo skontrolujte, či nie je poškodená. Ak je zásielka veľmi poškodená (roztrhnutý obal, zdeformovaný obsah, a pod.), lepšie bude zásielku vôbec nepreberať. Na poškodené zásielky, ktoré ste prebrali, reklamácie neprijímame! Ak vám zásielka prišla poškodená, informujte nás o tom mailom alebo telefonicky a my vám pošleme novú zásielku. Na predávané knihy sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania zásielky na prepravu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje na:

Zjavné vady spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po prevzatí zásielky alebo počas jej používania (chýbajúce strany, nevytlačený, resp. opakujúci sa text, a pod.)

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- vady, ktoré spôsobil kupujúci pri bežnom používaní kníh,
- vadná voľba kníh kupujúcim (napr.kupujúci zistí, že už knihu má a chcel by ju vrátiť, alebo sa mu kniha nepáči, a pod.)

Postup pri reklamácii:


Pri reklamácii dodržujte, prosím, tento postup:

1. Po prevzatí kníh skontrolujte knihy i priložený doklad. Ak zistíte chyby (rozdiel medzi dodaným a fakturovaným množstvom, výrobné vady, a pod.) oznámte nám to (e-mailom, telefonicky) najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. Reklamované knihy zašlite poštou na našu adresu spolu s kópiou dokladu o zaplatení zásielky a s kópiou dodaného dokladu.

Reklamačné konanie sa začína okamihom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí sa okamihom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O tom, či je reklamácia oprávnená, rozhodne predávajúci najneskôr do 3 kalendárnych dní, nasledujúcich po dni, kedy predávajúci reklamovaný tovar obdržal. O výsledku reklamačného konania vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Oprávnene reklamované knihy vám vymeníme za iné, ktoré si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Oprávnenú reklamáciu vybaví predávajúci do 30 dní odo dňa, kedy sa začalo reklamačné konanie. V prípade neoprávnenej reklamácie vráti predávajúci knihy kupujúcemu.

Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov.

Informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej zákonnej lehote nájdete tu.

11. Riešenie sporov

Svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Podnet môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Váš podnet bude vybavený do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.



Kontakt